Czech Point

Zřídili jsme pracoviště CzechPOINT, které vám usnadní s veřejnou správou z jednoho místa. Nabídka služeb bude postupně rozšiřovaná, v současnosti zahrnuje vydávání ověřených výpisů z veřejných (katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík) i neveřejných (rejstřík trestů) informačních systémů veřejné správy. Pracoviště CzechPOINT najdete přímo v budově MěÚ.


Co vám CzechPOINT nabízí:

Výpis z katastru nemovitostí

Výstup: ověřený výpis z Katastu nemovitostí
Žadatel: kdokoliv
Potřebné doklady: žádné
Žadatel musí znát: katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo
Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
Poznámka: Kopie snímků z katastrálních map nevydáváme! Nahlédnutí do katastru nemovitostí je možné na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku

Výstup: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
Žadatel: kdokoliv
Potřebné doklady: žádné
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
Poznámka: Nahlédnutí do obchodního rejstříku je možné na adrese Nahlédnutí do obchodního rejstříku je možné na adrese http://www.justice.cz

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výstup: ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku
Žadatel: kdokoliv
Potřebné doklady: žádné
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
Poznámka: Nahlednutí do živnostenského rejstříku je možné na adrese http://www.rzp.cz

Výpis z rejstříku trestů

Výstup: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů
Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas, písemná žádost (vyplníte na místě)
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 50,- Kč za výpis
Poznámka: V některých případech není možné vyřídit žádost elektronicky na počkání a žádost je potom nutné odeslat poštou na pracoviště Rejstříku trestů.

Nahoru ↑