Užitečné formuláře
Propagace firem na stránkách obce (Word, 95 KB)
Nahlášení události (Word šablona, 55 KB)
Žádost kácení stromu (Word, 25 KB)
Veřejné dokumenty
Rozpočtové opatření starosty 7 (Reader, 176 KB)
Rozpočtová opatření starosty 6 (Excel, 10 KB)
Rozpočtové opatření starosty 5 (Reader, 243 KB)
Rozpočtová opatření starosty 2 - 4 (Reader, 763 KB)
Rozpočtová opatření OZ 4 a 5 (Reader, 340 KB)
Rozpočtové opatření starosty (Reader, 171 KB)
Rozpočtová opatření OZ (Reader, 524 KB)
Závěrečný účet 2017 (Reader, 1500 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (Reader, 2484 KB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (Reader, 365 KB)
Příloha k závěrečnému účtu 2017 (Reader, 382 KB)
Výkaz zisku a ztráty 2017 (Reader, 359 KB)
Rozvaha 2017 (Reader, 364 KB)
Schválený rozpočet obce Stojice na rok 2018 (Reader, 499 KB)
Návrh rozpočtu obce Stojice na rok 2018 (Reader, 485 KB)
Rozpočtová opatření 2017 (Reader, 1092 KB)
Rozpočtové opatření 3/2017 (Reader, 108 KB)
Rozpočtové opatření 2/2017 (Reader, 86 KB)
Rozpočtové opatření 1/2017 (Reader, 86 KB)
Pravidla rozpočtového provizoria (Reader, 109 KB)
Schválený rozpočet obce Stojice na rok 2017 (Reader, 536 KB)
Návrh rozpočtu obce Stojice na rok 2017 (Reader, 501 KB)
Zpráva z auditu za 2016 (Reader, 3522 KB)
Místní program obnovy obce pro 2017-2021 (Reader, 1592 KB)
Závěrečný účet 2016 (Reader, 370 KB)
Příloha k závěrečnému účtu 2016 (Reader, 384 KB)
Výkaz zisku a ztráty 2016 (Reader, 360 KB)
Rozvaha 2016 (Reader, 365 KB)
Hospodaření obce Stojice v roce 2016 (Reader, 133 KB)
Rozpočtový výhled obce Stojice na 2018-2019 (Reader, 914 KB)
Návrh rozpočtu obce Stojice na rok 2017 (Reader, 114 KB)
Rozpočtová opatření 2016 (Reader, 101 KB)
Rozpočtový výhled obce Stojice na 2017-2018 (Reader, 90 KB)
Rozpočtový výhled obce Stojice na 2016-2017 (Reader, 90 KB)
Návrh rozpočtu obce Stojice na rok 2016 (Reader, 112 KB)
Složení výborů pro období 2014 / 2018 (Word, 37 KB)
Usnesení obecního zastupitelstva
2008, 22. dubna (Word, 38 KB)
2008, 25. března (Word, 37 KB)
2008, 5. února (Word, 40 KB)
2007, 18. prosince (Word, 40 KB)
2007, 18. října (Word, 38 KB)
2007, 26. června (Word, 40 KB)
2007, 17. dubna (Word, 41 KB)
2007, 1. března (Word, 39 KB)
2007, 16. ledna (Word, 36 KB)
Obecní vyhlášky
Cenový výměr za hřbitovní služby 2016 (Reader, 92 KB)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (Reader, 125 KB)
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (Reader, 91 KB)
Obecně závazná vyhláška o poplatku za svoz odpadů (Reader, 62 KB)
Obecně závazná vyhláška o zacházení s odpadem (Word, 70 KB)
Ostatní
Provozní řád sportovního areálu ve Stojicích (PDF, 86 KB)
Pro dobré sousedské vztahy – jak sázet stromky (PDF, 120 KB)